Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Signe och Olof Wallenius Stiftelse bildades i samband med Walleniusrederiernas 50-års jubileum 1984.

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen.

 

Välkommen med Din ansökan!