Syfte

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, innefattande bl a medicinsk och teknisk forskning, samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt företrädesvis inom sjöfartsnäringens område.

Stiftelsens ändamål må tillgodoses även genom stöd till läroanstalter, vetenskapliga institutioner, stiftelser, föreningar och andra för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål.

Efter avslutat forskningsprojekt skall en redogörelse över resultatet tillsändas Stiftelsen.

Ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari och senast den 15 mars 2020 och beslut om anslag fattas vanligen i maj med utbetalning i mitten av juni.