Beviljade anslag

Beviljade anslag Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Under år 2017 utbetalades anslag om 1 367 000 SEK. Till antalet gällde de flesta av de 75 beviljade ansökningarna sjöbefälsstudier. Dock var fördelningen av utbetalda medel spridda över de olika kategorierna sökanden, se diagrammet.

 

Utbetalade anslag SoW stiftelse 2017