Beviljade anslag

Beviljade anslag Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Under år 2020 utbetalades 1 960 000 SEK i bidrag. Till antalet gällde de flesta av de 56 beviljade ansökningarna sjöbefälsstudier. Dock var fördelningen av utbetalda medel spridda över de olika kategorierna sökanden, se diagrammet.

 

Beviljade anslag 2020