Beviljade anslag

Beviljade anslag Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Under år 2018 utbetalades anslag om 1 393 000 SEK. Till antalet gällde de flesta av de 66 beviljade ansökningarna sjöbefälsstudier. Dock var fördelningen av utbetalda medel spridda över de olika kategorierna sökanden, se diagrammet.

 

SoW paj 2018