Ansökningsblankett för institutioner/organisationer

För att underlätta administrationen ber vi dig skriva ut och fylla i nedanstående blankett och bifoga ansökan.

Ansökningshandlingarna ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2021 och senast den 15 mars 2021. 

Ansökan ska omfatta 15 exemplar av de fullständiga ansökningshandlingarna. De 15 kopiorna ska vara dubbelsidiga, häftade och hålslagna.

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Box 17086, 104 62 Stockholm 

Välkommen med din ansökan!

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
  
Institution/Organisation:
Postadress:
Projektets namn (ev):
  
Övrigt:
Plus-/Bankgiro, bankens namn + kontonummer samt även ev kostnadsställe:
  
Underskrift:____________________________________