Ansökningsblankett för forskningsprojekt

För att underlätta administrationen ber vi dig skriva ut och fylla i nedanstående blankett och bifoga ansökan.

Dina fullständiga ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2021 och senast den 15 mars 2021.

Ansökan ska omfatta 15 exemplar av de kompletta ansökningshandlingarna. De 15 kopiorna ska vara dubbelsidiga, häftade och hålslagna.

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.
 
Ansökan postas till:

Signe och Olof Wallenius Stiftelse,
Box 17086
104 62 Stockholm

Observera att du måste skriva ut sidan och skriva under för hand.
Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

Information om Dataskyddspolicy

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
  
Institution/Organisation:
Postadress:
Projektets namn (ev):
  
Övrigt:
Plus-/Bankgiro, bankens namn + kontonummer samt även ev kostnadsställe:
  
Underskrift:____________________________________