Ansökningsblankett för enskilda studier

För att underlätta administrationen av din ansökan ber vi dig skriva ut och fylla i nedanstående blankett och bifoga ansökan.

Dina ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2021 och senast den 15 mars 2021.

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Till denna ansökan ska bifogas:

  • Personligt brev, som ska vara undertecknat
  • Studieintyg. OBS! För er som går fyraåriga utbildningar, be institutionen notera det på intyget.
  • Betyg

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Box 17086, 104 62 Stockholm 

Observera att du måste skriva ut sidan och skriva under för hand.
Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

Information om Dataskyddspolicy 

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Gatuadress:
Postnr och ort:
E-postadress:
Studerar till (titel):
Totalt antal år:
Årskurs:
Skolans namn:
Plus-/Bankgiro, bankens namn + kontonummer:
  
Underskrift:___________________________________