Ansökningsblankett för forskning och organisationer

För att förenkla vår handläggning av Din ansökan ber vi Dig fylla i nedanstående. Dina ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 mars 2020.

Välkommen med din ansökan!

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.
 
Till denna ansökan skall bl a bifogas:
- Personligt brev som skall vara undertecknat

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse,
Box 17086, 104 62 Stockholm

Observera att du måste skriva ut sidan och skriva under för hand.
Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

Information om Dataskyddspolicy

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
  
Institution/Organisation:
Postadress:
Projektets namn (ev):
  
Övrigt:
Plus-/Bankgiro, bankens namn + kontonummer samt även ev kostnadsställe:
  
Underskrift:____________________________________