Ansökningsblankett för enskilda studier

För att förenkla vår handläggning av Din ansökan ber vi Dig fylla i nedanstående. Dina ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 mars 2020.

Välkommen med din ansökan!

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.
 
Till denna ansökan skall bifogas:
- Personligt brev, som ska vara undertecknat
- Studieintyg, OBS! För er som går fyraåriga utbildningar, be institutionen notera det på intyget.
- Betyg

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse,
Box 17086, 104 62 Stockholm 

Observera att du måste skriva ut sidan och skriva under för hand.
Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

Information om Dataskyddspolicy 

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Gatuadress:
Postnr och ort:
E-postadress:
Studerar till (titel):
Totalt antal år:
Årskurs:
Skolans namn:
Plus-/Bankgiro, bankens namn + kontonummer:
  
Underskrift:___________________________________