Ansökan Enskilda studier

Ansökan om bidrag för enskilda studier inom sjöfart/logistik/hållbarhet.

Ansökan ska bestå av ett personligt brev med en redogörelse av studierna samt personliga kvalifikationer. Studieintyg från universitet eller högskola med registerutdrag över avslutade kurser med betyg ska bifogas. Intyget ska om möjligt vara underskrivet av administratör på skolan. Utbildningen ska omfatta minst 3 år. 

För enskilda studier avseende sjöbefälsutbildning lämnas bidrag till studier för de två sista läsåren. Observera att den sökande ska ha påbörjat det sista eller näst sista läsåret vid ansökningstillfället. 

I kategorin enskilda studier, både sjöbefälsstudier och övriga studier, utbetalas ett fast bidrag per individ. De senaste åren har bidraget legat på 10 000 kr upp till 15 000 kr per beviljad ansökan. Beloppet kan variera beroende på hur många ansökningar som kommit in. Ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari och senast den 15 mars 2021. Beslut om bidrag fattas vanligen i maj med utbetalning senast den 1 juli.  

Till ansökningsblankett för enskilda studier