Beviljade anslag

Beviljade anslag Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Under år 2016 utbetalades anslag om 1 324 000 SEK. Till antalet gällde de flesta av de 52 beviljade ansökningarna sjöbefälsstudier. Dock var fördelningen av utbetalda medel spridda över de olika kategorierna sökanden, se diagrammet.